close
مجتمع فنی تهران
^_^ _!!**ÐѺѺϟ✞ℐ**!!_ ^_^


با این عکس نوشته خاطره دارم خووو

پست دوم مهمتره اونو بخون

آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!!

حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!!
تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!
بردرخانه نوشتند؛ درگذشت..‌...

درس...!خـــــــــــر....!

وقـــــــــــت...!پـــــــــــر...!

ســـــــــر...! درد....!

مغــــــــــز....!هنــــــــگ...!

گـــــــوش...!کــــــــر....!

مــــــــــخ...! رد....!

<<خســــــــــته نبـــــــــاشــــــی ســـــــــــرنوشـــــــت>>

 

فرامـــــــــــــــوشت مــــــــــیکنم...!


به نامردیت قــــــــــــــــــسم


به حافظه ای که تمامش


خاطرات توست!!!


به آغوشی که تمام پیوندهای


جزتوراپس میزند قــــــــــــــــسم


میخورم


فراموشــــــــــــت کنـــــــــــــــــم...

 

http://s4.picofile.com/file/7800380428/23020385660580666582.jpg

 

פֿــاطرات عجيبنـב

گاهـے گريـﮧ مـے كنيم

بـﮧ ياב روزهايـے ڪـﮧ مـے  פֿــنـבيـבي

 

 

ادامه مطلب